Περί Φυσικοθεραπείας...
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
Παγγός Βασίλειος

   Η Φυσικοθεραπεία ανήκει στις επιστήμες υγείας όπου το έργο της εστιάζεται στην ανάπτυξη, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της μέγιστης λειτουργικής ικανότητας σε όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου. Βοηθά στην αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος καθώς επίσης στην πρόληψη των δυσχερειών ή αναπηριών που προκύπτουν από κάποια ασθένεια, ειδική πάθηση ή κάποιο τραυματισμό ( ή ακόμα και από την πάροδο της ηλικίας). Βασίζεται στη λεπτομερή κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος ,στη γνώση των διαφόρων ασθενειών που επηρεάζουν την υγεία μας , τους μηχανισμούς κάκωσης καθώς και της επουλωτικής διαδικασίας αυτών. Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση έχει εφαρμογή σε ασθενείς από όλο το φάσμα των ιατρικών ειδικοτήτων(Ορθοπεδική, Νευροχειρουργική ,Γενική Χειρουργική κ.α.)

   Η φυσικοθεραπεία στοχεύει στην βελτίωση της υγείας χωρίς τη χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων ή χειρουργικών επεμβάσεων. Η ανακούφιση του πόνου και η σωστή σωματική λειτουργία επιτυγχάνεται με τη εφαρμογή φυσικών θεραπευτικών μέσων και εξειδικευμένων τεχνικών από τoν φυσικοθεραπευτή. Απώτερος σκοπός της φυσιοθεραπευτικής φροντίδας είναι η σύντομη απομάκρυνση του προβλήματος και η επανένταξή του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον και στις υποχρεώσεις του.


   Η φυσικοθεραπευτική διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:


  • Τη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιείται με τη λήψη του ιστορικού του ασθενούς, τη συνεργασία με τον θεράποντα γιατρό, την εκτίμηση απεικονιστικών ευρημάτων, τη φυσική εξέταση και την εφαρμογή ειδικών δοκιμασιών για την ανάδειξη του προβλήματος
  • Τη ενημέρωση του ασθενούς για τη φύση του προβλήματος του, το σκοπό και τη διάρκεια του θεραπευτικού προγράμματος αποκατάστασης που θα εφαρμοστεί
  • Το σχεδιασμό εξατομικευμένου φυσικοθεραπευτικού προγράμματος αποκατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες και της ιδιαιτερότητες του ασθενούς.
  • Επανεξέταση, για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων.

   Η σύγχρονη φυσικοθεραπευτική πράξη συμβάλλει στη βελτίωση της απαιτητικής καθημερινότητας με ποικίλους τρόπους, για το λόγο αυτό καθίσταται απαραίτητη τόσο ως πρόληψη όσο και ως θεραπεία σε οποιαδήποτε μυοσκλετική δυσλειτουργία.


   Η σωστή φυσικοθεραπευτική παρέμβαση έχει ως στόχο:


  • Τη αντιμετώπιση του προβλήματος
  • Τη προαγωγή σωστών προτύπων κίνησης και στάσης σε οιαδήποτε ενασχόληση.
  • Την εκπαίδευση και την ενθάρρυνση του ασθενούς στη καθημερινή άσκηση για τη βελτίωση και σταθερότητα του μυοσκελετικού συστήματος, ώστε να δέχεται και να αντιμετωπίζει της μικροκακώσεις που δημιουργούνται πριν μεταβληθούν σε σοβαρά και δύσκολα αναστρέψιμα προβλήματα.
  • Την εργονομική καθοδήγηση για τη βελτίωση της καθημερινότητας.


Πηγή Πληροφοριών: World Confederation for Physical Therapy-Description of Physical Therapy + άλλα site