ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ

Παγγός Β, Παγγού Δ, Ανδριοπούλου Μ: Ενεργητική σταθεροποίηση για την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών του ώμου στους κολυμβητές , στο βιβλίο με θέμα «Παθήσεις και Κακώσεις των αθλητών του υγρού στίβου» Γ. Σάπκας Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκδόσεις: Καύκας, Αθήνα 2006, 344-359

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΑ - ΕΡΕΥΝΑ
ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Παγγού Δ. ,Παγγός Β. Σύνδρομο Χαμηλής Οσφυαλγίας κατά την άσκηση της οδοντιατρικής: Ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για τις ενοχλήσεις στην περιοχή της οσφύος Περιοδικό του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς 21:16-23,2004

ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

Pagou D., Pagos V., Andriopoulou M., Kontogeorgakopoulou A. The effect of an exercise program on control and prevention of forward-head posture and postural muscle weakness in dentistry Πρακτικά .International Symposium “Risks for health care workers: prevention challenges”, ELINYAE & ISSA health services section,Αθήνα,04-06/0/07.


Pagou D., Pagos V., Andriopoulou M., Kontogeorgakopoulou A. Neck Musculoskeletal Disorders in Dentistry: Risk Factors Assessment and Educational program for control and prevention of chronic Dysfunctions Πρακτικά .Διεθνές Συνεδρίου « Επαγγελματικοί Κίνδυνοι για τους Εργαζομένους στον τομέα υγείας: Προκλήσεις για την πρόληψη»,ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.,Αθήνα,04-06/0/07.


Paggou D., Pagos V., Spiropoulos C. Active Stabilization of the lumbar Spine using a computerized feedback postural training & static training with leg loading: clinical targets & observations from a group of chronic low back pain patients aged 45 -65 years, 14th World Congress of Physical Therapy, Barcelona,06/2003.


Pagou D, Pagos V. Occupational Low Back pain of dentists: Exercise program and ergonomic training for prevention and control of risk factors, 8th International symposium of ISSA Research section “Tools for the application of European Directives on Health at the Workplace”, Athens,19 -21/05/2003.


Παγγού Δ., Στάθη Κ., Παγγός Β. Osteoarthritis of the knee: Functional Assessment of the Lower Extremity using the Lower Extremity Function Scale (L.E.F.S), 3ο Μεσογειακό & 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Αθήνα, 4 -7/09/2000.

ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

Παγγού Δ., Ανδριοπούλου Μ. Ενεργητική Σταθεροποίηση και χρόνια οσφυαλγία : συγκριτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή 2 προγραμμάτων σταθεροποίησης σε ασθενείς με δομικές αλλαγές του σπονδυλικού άξονα. Πρακτικά 20ο ετήσιου Συνεδρίου Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας «Οσφυαλγία 20 χρόνια μετά...», Αθήνα , 3-5 /11/2006 (Βραβευμένη Εργασία)


Παγγού Δ., Παγγός Β., Ανδριοπούλου Μ. Ενεργητική Σταθεροποίηση Ο.Μ.Σ.Σ. σε Χρόνιο Πόνο – Κλινικές Παρατηρήσεις και Συμπεράσματα, 15η Εκδήλωση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών & Νοσοκομείου Ν.Ι.Μ.Τ.Σ ¨Σπονδυλική Στήλη –Έρευνα & Αποκατάσταση¨ Αθήνα, 8- 9 /04/ 2006


Παγγός Β., Ανδριοπούλου Μ., Παγγού Δ. Ενεργητική Σταθεροποίηση Για Την Αποκατάσταση Των Δυσλειτουργιών Του Ώμου Στους Κολυμβητές, 4ο Σεμινάριο «Αθλητισμός & θάλασσα», Πόρος, 1-3 /07/ 2005


Παγγού Δ., Παγγός Β., Σπυρόπουλος Χ. Νευρομυϊκές Δυσλειτουργίες Α.Μ.Σ.Σ ,Ετήσιο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυσικοθεραπείας με θέμα: ¨ Συμμετοχή της Φυσικοθεραπείας στην Αποκατάσταση Παθήσεων & Κακώσεων στα οστά & τις αρθρώσεις¨, Αθήνα, 5 – 7/11/ 2004


Σπυρόπουλος Χ., Παγγού Δ., Παγγός Β. Ενεργητική Σταθεροποίηση & Δυσλειτουργίες Ο.Μ.Σ.Σ ,Ετήσιο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυσικοθεραπείας με θέμα: ¨Ατενίζοντας το μέλλον, Αθήνα , 24 -26/10/2003


Παγγού Δ. Στοιχεία Λειτουργικής Ανατομικής Ο.Μ.Σ.Σ, Ετήσιο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυσικοθεραπείας με θέμα: ¨Ατενίζοντας το μέλλον, Αθήνα, 24 -26/10/ 2003


Παγγού Δ., Παγγός Β .Πρόγραμμα Ενεργητικής Σταθεροποίησης στην Ο.Μ.Σ.Σ. με τη χρήση computerized biofeedback :Κλινικές παρατηρήσεις & Αποτελέσματα από μια ομάδα αθλητών με οσφυαλγία Ετήσιο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυσικοθεραπείας με θέμα: «Φυσικοθεραπεία στον αθλητισμό», Αθήνα, 8 – 10/11/2002

ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Παγγού Δ, Παγγός Β. Παράγοντες που επιβαρύνουν τη Σπονδυλική Στήλη των χορευτών, Dancemania Περιοδικό Πανελλήνιας Ομάδας Δασκάλων Χορού, 11:6-7, 2004

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΕΣ

Παγγού Δ., Ανδριοπούλου Μ, Μαυροειδή Αθ, Διαταραχές Ισορροπίας& Στάσης σε Άτομα με Ιδιοπαθή Σκολίωση – Αξιολόγηση & Αποκατάσταση 20η Επιστημονική Εκδήλωση Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. «Κακώσεις Σ.Σ. & Λεκάνης» , Αθήνα, 09-10/04/ 2011


Παγγού Δ, Κομποθέκρα Μ. Σκολίωση – Πρόληψη & Αξιολόγηση των διαταραχών Στάσης και Ισορροπίας Διημερίδα Νοσοκομείου Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. με Θέμα: «Νεότερες Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης» ,Αθήνα 24-25/04/2009


Παγγού Δ., Παγγός Β., Ανδριοπούλου Μ. Η εφαρμογή της Τεχνικής Vestibular σε άτομα με ιδιοπαθή σκολίωση, Διημερίδα Νοσοκομείου Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. με Θέμα: «Εμβιομηχανική Της Σ.Σ.» , Αθήνα, 21-22 /04/2007


Παγγού Δ., Ανδριοπούλου Μ. «Ενεργητική σταθεροποίηση Ο.Μ.Σ.Σ. σε χρόνιο πόνο- κλινικές παρατηρήσεις & συμπεράσματα», 15η επιστημονική Διημερίδα του Νος Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ & Πανελ. Συλλόγου Φυσικοθεραπείας με θέμα: «Σπονδυλική Στήλη – Έρευνα & Αποκατάσταση», Αθήνα, 8-9/04/2006


Παγγός Β., Παγγού Δ., Ανδριοπούλου Μ. Κακώσεις Γόνατος Στους Χορευτές Μπαλέτου, 14η Διημερίδα Νοσοκομείου Ν.Ι.Μ.Τ.Σ με θέμα ¨ Παθήσεις Γόνατος – Λειτουργική Αποκατάσταση, Αθήνα, 02 –03/05/2005


Παγγός Β. ,Παγγού Δ., Σπυρόπουλος Χ. Ενεργητική Σταθεροποίηση Ο.Μ.Σ.Σ, 13η Επιστημονική Εκδήλωση Νοσοκομείου Ν.Ι.Μ.Τ.Σ με θέμα ¨ Δυσλειτουργίες Σ.Σ. – Λειτουργική Αποκατάσταση¨, Αθήνα, 24 -25/04/2004


Παγγού Δ., Παγγός Β., Ενεργητική Σταθεροποίηση - Δυσλειτουργίες Ο.Μ.Σ.Σ9ο Συμπόσιο Φυσιατρικής & Φυσικοθεραπείας, Κεφαλληνία, 10/ 09/ 2003 (Προφορική Εισήγηση)


Σπυρόπουλος Χ., Παγγού Δ., Παγγός Β., Η θεραπεία των κακώσεων της Α.Μ.Σ.Σ τύπου Whiplash με τη χρήση trigger point manual, Ετήσιο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυσικοθεραπείας, Βόλος, 19 -21/10/2001


Παγγού Δ., Παγγός Β., Σέρρος Α., Σπυρόπουλος Χ., Η θεραπεία των κακώσεων της Α.Μ.Σ.Σ. τύπου Whiplash με positional release techniques Ετήσιο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυσικοθεραπείας, Βόλος, 19 -21/10/2001


Παγγού Δ., Στάθη Κ., Παγγός Β. Σύνδρομο πτερυγίου ιγνυακής - Popliteal Web syndrome, 8ο Συμπόσιο Φυσιατρικής & Φυσικοθεραπείας με θέμα ¨Το παιδί¨, Κεφαλλονία, 6 -9/10/ 2001


Παγγού Δ., Παγγός Β., Η εφαρμογή του Τ.Ε.Ν.Σ στις χρόνιες παθήσεις (Καθοριστικοί Παράγοντες) 7ο Συμπόσιο Φυσιατρικής & Φυσικοθεραπείας με θέμα ¨ Χρόνιες Παθήσεις ΙΙ, Κεφαλληνία, 02 -05/09/1999


Παγγού Δ., Κατεμή Χ., Παγγός Β., Σπυρόπουλος Χ. Αξιολόγηση & Θεραπεία Ημιπληγικού Ασθενή, 6ο Συμπόσιο Φυσιατρικής & Φυσικοθεραπείας με θέμα ¨ Χρόνιες Παθήσεις Ι¨, Κεφαλληνία, 04 -07 /09/1998