Το εξειδικευμένο, επιστημονικό κέντρο φυσικοθεραπείας P.A.PHYSIO λειτουργεί από το 2005 στο Νέο Φάληρο και στεγάζεται σε ένα κατάλληλο, άνετο και λειτουργικό χώρο με εύκολη προσβασιμότητα για όλους, πλησίον ΗΣΑΠ.


Σκοπός μας είναι η προαγωγή της υγείας των πολιτών μέσω της εφαρμογής καινοτόμων εξατομικευμένων θεραπειών αλλά και προληπτικών προγραμμάτων σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού.


Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας επιμορφώνεται συνεχώς και συμμετέχει σ’ όλες τις επιστημονικές εξελίξεις με εισηγήσεις και δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.


Ύστερα από λεπτομερή αξιολόγηση παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του πόνου, αλλά κυρίως για την ανάκτηση της μέγιστης και βέλτιστης λειτουργικότητας των ατόμων, η οποία έχει επηρεαστεί από παθήσεις, τραυματισμούς, ή υπέρχρηση (εργασία, αθλητισμός).


Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας συνδράμουν στην ενδελεχή αξιολόγηση και στην αρτιότερη και ταχύτερη αποκατάσταση του συνόλου των παθήσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.


Δίνεται η δυνατότητα μέσω αντικειμενικών μετρήσιμων δεδομένων να παρακολουθείται η εξέλιξη της πορείας της θεραπείας, έτσι ώστε οι ασθενείς να κατανοήσουν το πρόβλημά τους και να αποκτήσουν ενεργό συμμετοχή στη διαχείριση της υγείας τους.


Τέλος, το κέντρο PAPhysio προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές φυσικοθεραπείας με καθοδήγηση και εργασιακή επίβλεψη, συμβάλλοντας στην καλύτερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης με την εφαρμογή της στο χώρο εργασίας.

Αξιολόγηση

Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας P.A.Physio εστιάζει πρωτίστως στην λεπτομερή αξιολόγηση του κάθε ασθενούς έχοντας επενδύσει σε σύγχρονο εξοπλισμό που μας επιτρέπει:

 •  να κατανοήσουμε τα αίτια του κάθε προβλήματος και να προσφέρουμε τη βέλτιστη λύση σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 • να ανιχνεύσουμε πρώιμα, δυσλειτουργίες με στόχο την πρόληψη εμφάνισης παθολογιών και μείωση της λειτουργικότητας (εργασία, αθλητισμός).
 • να παρακολουθούμε την πορεία της αποκατάστασης.
 • να ενημερώνεται ο ασθενής όσο το δυνατόν καλύτερα για το πρόβλημά του και τη διαχείρισή του.
 • να έχει ο θεράποντας ιατρός μετρήσιμα δεδομένα της λειτουργικότητας του ασθενή του και να παρακολουθεί την πορεία της θεραπείας ώστε να μπορεί και ο ίδιος να τροποποιεί τη θεραπευτική του προσέγγιση όπου κρίνεται αναγκαίο.
 • να καταγράψουμε δεδομένα αθλητών σε λειτουργικές δραστηριότητες, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από προπονητή και γυμναστή ώστε να βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους (εργομετρία).

Συγκεκριμένα στο κέντρο μας γίνεται:


 • Αξιολόγηση Σ.Σ
  Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων θα εμφανίσουν έστω μια φορά, στη διάρκεια της ζωής τους, πόνο ή δυσλειτουργία στη Σ.Σ. Η κακή στάση που είναι απόρροια της πολύωρης καθιστικής θέσης μπορεί να αποτελέσει αιτία πόνου ακόμα και χωρίς συνοδά προβλήματα, ενώ η συνύπαρξη δομικών (σκολίωση) ή εκφυλιστικών αλλοιώσεων (κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου) εντείνει τα συμπτώματα και επηρεάζει την κινητικότητα του ατόμου. Επιπλέον πολλά προβλήματα στα άνω και κάτω άκρα (θλάσεις, τενοντίτιδες) μπορεί να οφείλονται σε δυσλειτουργία της Σ.Σ η οποία στην ουσία προσδίδει τη σταθερότητα στη στάση και στην κίνηση του σώματος. Επομένως η αξιολόγηση της Σ.Σ. κρίνεται αναγκαία σε κάθε άτομο είτε έχει γνωστές παθολογίες και συμπτώματα είτε όχι ώστε να ανιχνευθούν πρώιμα τυχόν διαταραχές στάσης ή κινητικότητας.


 • Αξιολόγηση εύρους και ποιότητας κίνησης των αρθρώσεων
  Η λειτουργικότητα του ατόμου οφείλεται στην ικανότητα όλων των αρθρώσεων να εκτελούν ομαλή κίνηση πλήρους εύρους. Εάν κατά την εκτέλεση μιας καθημερινής κίνησης (βάδιση) ή μιας αθλητικής δραστηριότητας (τρέξιμο) μια άρθρωση υπολείπεται, θα τροποποιηθεί το κινητικό πρότυπο και η στάση του σώματος ώστε να αντισταθμιστεί το έλλειμμα προκαλώντας μείωση της απόδοσης, κόπωση, τραυματισμούς. Συνεπώς είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των επιμέρους κινήσεων όλων των αρθρώσεων ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργικότητα του ατόμου και η βέλτιστη απόδοσή του.


 • Αξιολόγηση μυϊκής λειτουργίας
  Όλοι οι τραυματισμοί και τα νοσήματα, ανεξαρτήτως βαρύτητας συμπτωμάτων και αντιμετώπισης (χειρουργική, φαρμακευτική), οδηγούν σε μυϊκή δυσλειτουργία μιας ή περισσοτέρων μυϊκών ομάδων. Επομένως η λεπτομερής αξιολόγηση του μυϊκού συστήματος στην αρχή αλλά και κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός αποτελεσματικού προγράμματος αποκατάστασης. Όμως, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η δυνατότητα αξιολόγησης πολλών επιμέρους παραμέτρων του μυϊκού συστήματος όπως η δύναμη, η ελαστικότητα, η ταχύτητα, η μορφολογία αλλά και συγχρονισμός κατά την εκτέλεση μιας κίνησης.


 • Αξιολόγηση ιδιοδεκτικότητας και ισορροπίας
  Η ιδιοδεκτικότητα είναι η αντίληψη της θέσης και της κίνησης του σώματος, δηλαδή η γνώση του πού και με ποιόν τρόπο βρίσκεται το σώμα μας στο χώρο και πώς κινείται σε αυτόν. Ουσιαστικά η ιδιοδεκτικότητά μας βασίζεται σε συνεχή πληροφόρηση που λαμβάνει ο εγκέφαλός μας από το αιθουσαίο μας σύστημα αλλά και από ένα σύνολο αισθητήριων οργάνων που βρίσκονται στους μύες, στους τένοντες, στους συνδέσμους. Κάποιος που έχει προβλήματα με το σύστημα ιδιοδεκτικότητας είναι «ατσούμπαλος» και έχει πρόβλημα στην οργάνωση των κινήσεών του το οποίο επιδεινώνεται ιδιαίτερα με την κόπωση ή την απαιτητική δραστηριότητα (αθλητισμός).Σημαντικό κομμάτι της ιδιοδεκτικότητας είναι η ισορροπία, η διαταραχή της οποίας είναι σημαντικός παράγοντας νοσηρότητας στα άτομα με νευρολογικά προβλήματα αλλά και στην τρίτη ηλικία όπου οι πτώσεις είναι συχνό φαινόμενο.


 • Αξιολόγηση αναπνευστικής λειτουργίας
  Η αναπνευστική λειτουργία αποτελεί μια από τις βασικές ζωτικές λειτουργίες του σώματός μας, η οποία έχει την ιδιαιτερότητα ότι ελέγχεται τόσο από τα αυτόνομα κέντρα του νευρικού μας συστήματος που βρίσκονται στο στέλεχος του εγκεφάλου, αλλά και από τα εκούσια που βρίσκονται στον φλοιό του εγκεφάλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αναπνοή μας να επηρεάζεται από διάφορες δυσλειτουργίες (κακή στάση, σκολίωση, καθιστική ζωή), από παθολογικές καταστάσεις (ΧΑΠ, πνευμονία, καρδιακή ανεπάρκεια) αλλά και από την ικανότητά μας να αναπνέουμε σωστά. Επομένως η αξιολόγηση της αναπνευστικής μας λειτουργίας θα μας βοηθήσει είτε έχουμε κάποια παθολογία είτε όχι να μάθουμε να αναπνέουμε με σωστό τρόπο έτσι ώστε να εξοικονομούμε ενέργεια, να μειώσουμε την κόπωσή μας, να μη επιδεινώσουμε άλλες ζωτικές λειτουργίες (καρδιακή, νεφρική) και εντέλει να αυξήσουμε σημαντικά την απόδοσή μας στις καθημερινές δραστηριότητες (εργασία, αθλητισμός).


 • Αξιολόγηση καρδιαγγειακής λειτουργίας
  Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν τη πρώτη αιτία θνησιμότητας και είναι άμεσα συνυφασμένα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής που περιλαμβάνει κακή διατροφή και καθιστική ζωή. Η μείωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας επηρεάζει την φυσική μας κατάσταση και την ικανότητα να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές δραστηριότητες (εργασία, αθλητισμός) αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και η μη σωστή άσκηση επηρεάζει την λειτουργία και την απόδοση της καρδιάς μας. Επομένως η λειτουργική αξιολόγηση του καρδιαγγειακού συστήματος θα μας βοηθήσει να καθορίσουμε το βέλτιστο επίπεδο δραστηριότητας με ασφάλεια ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου (υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη) και καρδιαγγειακού νοσήματος (στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια). Όμως, στα άτομα που ήδη πάσχουν από καρδιαγγειακό νόσημα, θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τη ποιότητα της ζωής τους βελτιώνοντάς την επίδραση της φαρμακευτικής ή επεμβατικής θεραπείας και να αποτρέψουμε περεταίρω επιδείνωση.
Εξοπλισμός Αξιολόγησης
Spinal mouse

Το Spinal Mouse MED PRO είναι ένα εργαλείο τηλεμετρίας, σχεδιασμένο για την αξιολόγηση της μορφολογίας και της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης. Η συσκευή προσδιορίζει τη μορφολογία της σπονδυλικής στήλης στο πρόσθιο και το οβελιαίο επίπεδο και την κινητικότητα κάθε σπονδυλικής μοίρας με την κύλιση της συσκευής κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης.


Σύμφωνα με την επιφανειακή μορφολογία, ένας ειδικός αλγόριθμος υπολογίζει πληροφορίες οι οποίες αφορούν στη σχετική θέση των σπονδυλικών σωμάτων της θωρακικής και της οσφυϊκής μοίρας, ενώ λαμβάνει υπ'όψιν και την τοπική κύρτωση (κυφωτική ή λορδωτική).


Ως τελικό αποτέλεσμα λαμβάνεται ένας ακριβής τοπικός προσδιορισμός όλων των σπονδυλικών σωμάτων, ως προβολή των ακανθωδών αποφύσεων τους στην επιφάνεια της ράχης. Παρέχει ακριβή αποτελέσματα για τη γεωμετρία της σπονδυλικής στήλη, με υψηλό βαθμό ισχύος εν συγκρίσει με ακτινολογική απεικόνιση.


Για αυτό το λόγο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ' επανάληψη κατά τη διάρκεια ενός κύκλου θεραπειών χωρίς να υπάρχει έκθεση σε ακτινοβολίες.


Επιπλέον, με τη χρήση απλών και ευκολονόητων γραφικών δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης του ασθενούς ενώ με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, ο θεραπευτής έχει τη δυνατότητα να επεξηγήσει την πρόοδο της θεραπείας.


Το Spinal Medi Mouse χρησιμοποιείται τυπικά στα ακόλουθα πεδία:


 • Αποκατάσταση παθήσεων και χειρουργείων Σ.Σ.
 • Αποκατάσταση δυσλειτουργιών στάσης και ισορροπίας.
 • Πρόληψη μυοσκελετικών κακώσεων
 • Εργονομικές παρεμβάσεις
Mobee

Το Mobee med, είναι ένα καινοτόμο διαγνωστικό σύστημα για την ακριβή αξιολόγηση της κινητικότητας των αρθρώσεων και του εύρους κίνησης.


Το σύστημα αποτελείται από έναν ασύρματο αισθητήρα, ο οποίος παρέχει ακριβή και επαναλήψιμα αποτελέσματα σε συνδυασμό με ένα ισχυρό λογισμικό Η/Υ το οποίο λαμβάνει και καταγράφει τα σήματα μέτρησης.


Ο αισθητήρας τοποθετείται στη σχετική άρθρωση και πραγματοποιείται η κίνηση βάσει της μεθόδου ουδέτερης θέσης (neutral zero method). Ταυτόχρονα με τη μέτρηση, το λογισμικό παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο την τροχιά της κινήσεως και τα αποτελέσματα απεικονίζονται με αριθμητικές τιμές και γραφικά.


Καθοδηγεί το χρήστη καθ' όλη τη διάρκεια της μέτρησης με διαδραστικό τρόπο και γραφική απεικόνιση παρεχοντας τη δυνατότητα καταχώρησης επιπρόσθετων πληροφοριών όπως επώδυνες περιοχές κατά την τροχιά της κίνησης, ένταση και μορφή πόνου.


Το λογισμικό παρέχει πρόσθετες δυνατότητες ανάλυσης των αποτελεσμάτων, όπως:

 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων σε σύγκριση με προκαθορισμένα όρια
 • Αξιολόγηση της συμμετρίας των κινήσεων
 • Συγκριτικά στοιχεία μεταξύ ενεργητικής και παθητικής κίνησης
 • Συγκριτικά στοιχεία μεταξύ διαδοχικών μετρήσεων
 • Αξιολόγηση των "δεικτών" άλγους

Το Mobee med περιλαμβάνει εκτενή κατάλογο μετρήσεων, με δυνατότητα πραγματοποίησης της πλειοψηφίας των εξετάσεων σε καθιστή ή κεκλιμένη θέση με παθητική ή ενεργητική κίνηση.


Συγκεκριμένα υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης τους εύρους κίνησης για:

 • Αυχενική μοίρα: Κάμψη-έκταση, Πλάγια κάμψη, Στροφή
 • Θωρακο-οσφυϊκή μοίρα: Κάμψη-έκταση, Πλάγια κάμψη, Στροφή
 • Άρθρωση ισχίου: Κάμψη-έκταση, Απαγωγή-προσαγωγή, Στροφή
 • Άρθρωση ώμου: Απαγωγή-προσαγωγή, Οριζόντια προσαγωγή-απαγωγή, Κάμψη-έκταση, Έσω-έξω στροφή σε ουδέτερη θέση,
 • Έσω-έξω στροφή σε απαγωγή
 • Γόνατος: Κάμψη-έκταση, Στροφή
 • Αγκώνα: Κάμψη-έκταση, Πρηνισμό-υπτιασμό
 • Καρπού: Ραχιαία-παλαμιαία κάμψη, Κερκιδική-ωλένια απόκλιση
 • Ποδοκνημικής: Ραχιαία-πελματιαία κάμψη, Ανάσπαση έσω-έξω χείλους
Μυοσκελετικός υπέρηχος

Η υπερηχογραφία είναι μια γρήγορη, άνετη και ασφαλής απεικονιστική μέθοδος που παρέχει πληροφορίες υψηλής διαγνωστικής αξίας και χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια από την ιατρική κοινότητα.


Όμως και για τους φυσικοθεραπευτές αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο μέσο αξιολόγησης της μυϊκής λειτουργίας του ασθενή σε πραγματικό χρόνο, της αποτελεσματικότητας της θεραπείας αλλά και της εκπαίδευσης του (biofeedback).


Με τον μυοσκελετικό υπέρηχο μπορούμε να έχουμε αντικειμενικά συγκρίσιμα δεδομένα για τη δομή και τη μορφολογία ακόμα και εν τω βάθει μυών και τενόντων, για την πορεία της αποκατάστασής τους αλλά και για τον τρόπο ενεργοποίησής τους σε πραγματικές συνθήκες.


Επίσης, ο ασθενής μπορεί να εκπαιδευτεί και να δει την σωστή κίνηση και να τη διαχωρίσει από την λάθος (οπτικό biofeedback), το οποίο επιταχύνει και βελτιστοποιεί την απόδοση της θεραπείας.


Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση:

 • περιφερικών μυών όπως ο τετρακέφαλος,
 • εν τω βάθει μυών όπως ο εγκάρσιος κοιλιακός του οποίου η ικανότητά του να λειτουργεί σταθεροποιητικά για τη Σ.Σ. είναι πρωταρχικής σημασίας (core stability),
 •  αλλά και του διαφράγματος του βασικού αναπνευστικού μυ ο οποίος επηρεάζεται τόσο από την καθιστική ζωή αλλά και από παθολογίες του αναπνευστικού (ΧΑΠ) και άλλων συστημάτων (καρδιακή ανεπάρκεια).
Powerbreathe

Το powerbreathe είναι μια συσκευή για την αξιολόγηση και ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών.


Μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε το προφίλ της δύναμης των αναπνευστικών μυών και να σχεδιάσουμε το κατάλληλο πρόγραμμα εκγύμνασης τους.

Hosand

Με την εφαρμογή νέων μεθόδων στην τηλεμετρική καρδιοσυχνομετρία, η Hosand έχει αναπτύξει αυτήν τη καινοτόμα τεχνολογία που μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε τη φυσική δραστηριότητα του πελάτη μας και να ορίσουμε στόχους τους οποίους θα πετύχουμε, σχεδιάζοντας το καταλληλότερο εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπευτικής καρδιαγγειακής άσκησης.


Το σύστημα μπορεί να παρακολουθήσει τον καρδιακό ρυθμό κάθε ατόμου που είναι συνδεδεμένο σε πραγματικό χρόνο, σε ατομική ή ομαδική φυσική δραστηριότητα.


Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατή η άμεση αξιολόγηση του κάθε ασθενή ή αθλούμενου σε επίπεδο εσωτερικού έργου, μεταβολικών φάσεων και υπέρβασης ορίων, όποτε αυτά και αν συμβούν.


Με το πέρας της συνεδρίας, μπορεί να αξιολογηθεί από κοινού η επίδοση του ασθενή σε κάθε συνεδρία αλλά και στο πρόγραμμα συνολικά.


Σ' αυτό το σημείο μπορούν να γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές στην μορφή της φυσικής δραστηριότητας για την επίτευξη του στόχου.

Libra

Το σύστημα Libra αποτελεί μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής ταλάντωσης με ρυθμιζόμενη ακτίνα για την αξιολόγηση και εκπαίδευση της ιδιοδεκτικότητας, και της ισορροπίας.


Η συσκευή έχει μια μεγάλη αντιολισθητική επιφάνεια και παρέχει τρεις διαφορετικές ακτίνες ταλάντωσης, μαζί με την δυνατότητα ανατροφοδότησης με προγράμματα και τρόπους άσκησης καθώς και παιχνίδια με σκοπό να παρακινήσουν τον ασθενή.


Τα δεδομένα αποθηκεύονται και είναι συγκρίσιμα επιτρέποντας την παρακολούθηση της πορεία της αποκατάστασης και τη βελτίωση των επιδόσεων των πελατών μας.


Βοηθάει επίσης στο να αξιολογούνται αποτελεσματικά κάποιες καθημερινές δραστηριότητες, καθώς η πλατφόρμα απαιτεί οι ασθενείς να εφαρμόζουν συγκεκριμένη δύναμη και να συντονίζουν τις κινήσεις τους.


Είναι επίσης ιδιαίτερα ευεργετική για την αξιολόγηση και πρόληψη του κινδύνου υποτροπών.

Θεραπεία

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του εργαστήριου φυσικοθεραπείας PAPhysio, αφού έχει ολοκληρώσει τη λεπτομερή αξιολόγηση του κάθε ασθενή σχεδιάζει εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα και εφαρμόζει τις κατάλληλες και ενδεδειγμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις.


Η στοχευμένη θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει συνδυαστικά διαφορετικές παρεμβάσεις και αποτελεί ένα σπουδαίο μέσο για την καταπολέμηση του πόνου, την επούλωση των τραυματισμένων ιστών και την ταχύτερη αποκατάσταση της κινητικής λειτουργίας.


Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο PAPhysio είναι:

 • Χειροπρακτική (manual therapy)

Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα ειδικών τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιήσουε ανάλογα με τα ευρήματα της λεπτομερούς αξιολόγησης του ασθενή όπως (Maitland, McKenzie, Mulligan, Kalterborn, Trigger Points, Myofascial Release).Όλες όμως στοχεύουν στη διόρθωση των μηχανικών προβλημάτων και την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας της σπονδυλικής στήλης, των αρθρώσεων και γενικά του μυοσκελετικού συστήματος.

 • Κινησιοθεραπεία
 • Βελονισμό
 • Φυσικά μέσα

Παράλληλα στο χώρο μας εφαρμόζονται ειδικά θεραπευτικά προγράμματα για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού όπως:


 • Αθλητική αποκατάσταση
 • Clinical pilates
 • Νευρολογικές παθήσεις (εγκεφαλικά, κακώσεις νωτιαίου μυελού, ΚΕΚ, Parkinson, Σκλήρυνση κατά πλάκας)
 • Πρόγραμμα πρόληψης πτώσεων
  Οι πτώσεις αποτελούν την κυριότερη αιτία καταγμάτων του ισχίου καθώς και άλλων τραυματισμών, που οδηγούν συχνά στην ανικανότητα και την απώλεια ανεξαρτησίας. Το πρόγραμμα αυτό αφορά την πρόληψη πτώσεων με εξειδικευμένες ασκήσεις ισορροπίας και ενδυνάμωσης.


 • Καρδιακή αποκατάστασηΗ Καρδιακή αποκατάσταση αποτελεί μια ολιστική θεραπευτική παρέμβαση με σκοπό τη γρήγορη και όσο το δυνατόν πλήρη ανάρρωση των καρδιαγγειακών ασθενών καθώς και την μείωση των πιθανοτήτων της υποτροπής τους. Επίσης μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακού νοσήματος σε άτομα με παράγοντες κινδύνου. Πρόκειται για οργανωμένα επιβλεπόμενα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης που εξασφαλίζουν τα μέγιστα καρδιαγγειακά οφέλη με απόλυτη ασφάλεια. Αφορά ασθενείς με:
 • Στεφανιαία νόσο
 • Αγγειοπλαστική
 • Bypass
 • Βηματοδότη
 • Καρδιακή ανεπάρκεια
 • Συγγενείς καρδιοπάθειες
 • Μετταμοσχευμένους
 • Περιφερική αγγειοπάθεια
 • Υπερτασικούς
 • Με σακχαρώδη διαβήτη
 • Νεφρική νόσο
 • Παχύσαρκους
 • Καπνιστές
 • Άτομα με καθιστική ζωή


 • Πνευμονική αποκατάστασηΗ Πνευμονική Αποκατάσταση αποτελεί μία ολιστική παρέμβαση, η οποία βασίζεται στην σχολαστική αξιολόγηση των ασθενών και στην συνέχεια στην εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων που συμπεριλαμβάνουν αναπνευστική φυσικοθεραπεία, αερόβια άσκηση, ενδυνάμωση και κινησιοθεραπεία με σκοπό την βελτίωση της φυσικής και της ψυχολογικής κατάστασης των ασθενών με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις και την μακροχρόνια συμμόρφωσή τους με συμπεριφορές που ενισχύουν την υγεία.Η πνευμονική αποκατάσταση μπορεί να παρασχεθεί μαζί με άλλες θεραπείες, όπως φαρμακευτική αγωγή, οξυγόνο και μη επεμβατικός αερισμός. Αφορά ασθενείς με:
 • Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
 • Διάμεση πνευμονοπάθεια, π.χ. ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση
 • Βρογχεκτασίες
 • Άσθμα
 • Κυστική ίνωση
 • Καρκίνος του πνεύμονα
 • Πνευμονική υπέρταση
 • Πριν ή μετά από επέμβαση στους πνεύμονες ή μεταμόσχευση πνεύμονα


 • Post covid
  Η πρόσφατη πανδημία COVID-19 αποτελεί μια συνεχή, ασύμμετρη και απρόβλεπτη απειλή για την ανθρωπότητα, επηρεάζοντας έντονα το σύστημα υγείας. Εκτός από την αρχική ανάγκη για νοσηλεία μεγάλου αριθμού ασθενών πλέον ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη διαχείριση των μακροχρόνιων επιπτώσεων της νόσου που εμφανίζονται ακόμα και σε ασθενείς με ήπια νόσηση ή ασυμπτωματικούς. Τα παρατεινόμενα συμπτώματα, έχουν μεγάλη ποικιλομορφία και φαίνεται ότι αφορούν όλα τα συστήματα του οργανισμού αλλά κυρίως τη καρδιαναπνευστική λειτουργία με την κόπωση και τη δύσπνοια να περιορίζουν τη ποιότητα ζωής. Για το λόγο αυτό υπάρχει ισχυρή σύσταση για μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των ασθενών και ένταξη σε πρόγραμμα καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης εφόσον παρουσιάζουν συμπτώματα και αδυναμία επιστροφής στη προ- Covid λειτουργικότητά τους.
 • Εργονομία
Εξοπλισμός

Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας PAPhysio είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα ηλεκτροθεραπείας (TENS, Laser, EMS, θεραπευτικούς υπερήχους) και κινησιοθεραπείας (βάρη, ιμάντες, όργανα θεραπευτικής άσκησης και εκγύμνασης), αλλά και με πρωτοποριακά μηχανήματα αποκατάστασης όπως:

Tecar

Η θεραπεία με ραδιοσυχνότητες (Tecar Therapy) είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος η οποία μέσω της μεταφοράς ενέργειας χωρίς ακτινοβολία, είναι σε θέση να διεγείρει και να επιταχύνει τη φυσική διαδικασία αναγέννησης και επούλωσης των ιστών που έχουν υποστεί βλάβη, επιταχύνοντας έτσι την αποκατάσταση της κινητικής λειτουργίας.


Η παραγωγή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας υψηλής συχνότητας η οποία μεταδίδεται διαμέσου των ιστών προκαλεί μοριακές δονήσεις οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή ενδογενούς θερμότητας καθώς και την αύξηση της αιματικής ροής και του μεταβολισμού των κυττάρων σε τοπικό επίπεδο, η οποία συμβάλλει τόσο στη μείωση του πόνου και της φλεγμονής όσο και στη λεμφική παροχέτευση.


Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση των φυσιολογικών διεργασιών που θα πραγματοποιούσε ο οργανισμός προκειμένου να ανταπεξέλθει και να επουλώσει τον τραυματισμό.


Η θεραπευτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα ευχάριστη για τον ασθενή λόγω του τοπικού θερμικού αποτελέσματος στην περιοχή θεραπείας, της μυϊκής χαλάρωσης και της άμεσης ανακούφισης από τον πόνο. Τα πλεονεκτήματα της θεραπείας TECAR είναι:

 • Άμεση αναλγητική επίδραση από την πρώτη κιόλας συνεδρία.
 • Δραστική μείωση του χρόνου αποκατάστασης με σύντομη επιστροφή στις καθημερινές ή αθλητικές δραστηριότητες.
 • Ακριβής και εστιασμένη θεραπευτική δράση σε οποιοδήποτε επίπεδο ιστού.
 • Απόλυτα ασφαλής και ανώδυνη.
Μαγνητικός Διεγέρτης

Ο μαγνητικός διεγέρτης αποτελεί μια νέα θεραπευτική μέθοδο που ενδείκνυται για παθήσεις όπως ο χρόνιος πόνος, τενοντίτιδα, αρθρίτιδα, σύνδρομο μυοπεριτονικού πόνου, πώρωση καταγμάτων και παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος.


Η μέθοδος της μαγνητικής διέγερσης στηρίζεται στην παραγωγή ενός ισχυρού παλμικού μαγνητικού πεδίου ισχύος ανάλογης μαγνητικού τομογράφου.


Το παλμικό μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής διεισδύει σε όλο το βάθος των ιστών και διεγείρει το σύνολο των δομών, σε σύγκριση με την ηλεκτροθεραπεία της οποίας η πορεία διάδοσης των ρευμάτων είναι κυρίως επιφανειακή.


Δημιουργεί συνοπτικά τις παρακάτω βιολογικές επιδράσεις:

 • αναλγησία με παραγωγή ενδορφινών
 • βελτίωση λειτουργίας κυτταρικής μεμβράνης μέσω αντλίας K-Na που καθορίζει διαπερατότητά της
 • ρύθμιση λειτουργίας νευρικού συστήματος συμπαθητικού-παρασυμπαθητικού
 • υπεραιμία
 • αύξηση λευκών αιμοσφαιρίων
 • αύξηση παραγωγής κολλαγόνου
 • ταχύτερη ασβεστοποίηση (κατάγματα οστικό οίδημα)
 • αντιφλεγμονώδης δράση
Ρομποτικό Γάντι

Το σύστημα Biowave είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος αντιμετώπισης του πόνου μέσω της νευροτροποίησης.


Πρόκειται για ένα διεγέρτη ο οποίος χορηγεί ηλεκτρικά σήματα στους εν τω βάθει ιστούς για τον αποκλεισμό της μετάδοσης του αισθήματος του πόνου μέσω του νευρικού ιστού.


Ενδείκνυται για:

 • Χρόνιο πόνο
 • Μετατραυματικό οξύ πόνο
 • Μετεγχειρητικό πόνο

Η συσκευή αυτή αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη της ρομποτικής τεχνολογίας στην υπηρεσία της φυσικοθεραπείας και συγκεκριμένα στην ενίσχυση της νευροπλαστικότητας με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της άκρας χείρας.


Βασικός στόχος είναι η αποκατάσταση των νευρολογικών κινητικών προτύπων, μέσω της «τεχνικής καθρέφτη».


Ο ασθενής χρησιμοποιήσει το υγιές του άκρο για να προσαρμόσει παρόμοιες κινήσεις στο παθολογικό άκρο.


Απευθύνεται σε ασθενείς με παραλυτικά φαινόμενα των άνω άκρων λόγω εγκεφαλικού, κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων ή άλλων μυϊκών δυσλειτουργιών.

Handy Gym

Το Handy Gym είναι μία πρωτοποριακή συσκευή εξάσκησης, εκγύμνασης κι αποκατάστασης βασιζόμενο στην καινοτόμα ισο-αδρανειακή (iso-inertial) τεχνολογία, η οποία δεν εξαρτάται από την βαρύτητα κι αρχικά είχε αναπτυχθεί για την εκγύμναση των αστροναυτών στο διάστημα.


Η λειτουργία της βασίζεται στους νόμους της αδράνειας. Πιο συγκεκριμένα, ειδικά κατασκευασμένοι δίσκοι οι οποίοι περιστρέφονται με μια ορισμένη ταχύτητα, συγκεντρώνουν και στη συνέχεια απελευθερώνουν κινητική ενέργεια στον γυμναζόμενο.


Η αντίσταση της άσκησης είναι ανάλογη της επιτάχυνσης εκτέλεσης κι εξαρτάται από τη μάζα/βάρος των δίσκων.


Τα πεδία εφαρμογής του Handy Gym είναι:

 • προπόνηση προετοιμασίας
 • εξειδικευμένη άσκηση δύναμης κι εκρηκτικότητας για διάφορα αθλήματα
 • πρόληψη αθλητικών τραυματισμών
 • λειτουργική αποκατάσταση
 • αποκατάσταση τραυματισμών

Η εξάσκηση με το Handy Gym προσφέρει θεαματική αύξηση της δύναμης, της εκρηκτικότητας, της αντοχής, της ελαστικότητας και του νευροκινητικού ελέγχου, ενώ μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη μυοσκελετική αποκατάσταση.

POWERbreathe

Το POWERbreathe χρησιμοποιεί την βασική αρχή της εκγύμνασης με αντίσταση.


Όπως χρησιμοποιούμε βάρη για την εκγύμναση των μυών των χεριών, αναπνέοντας μέσα από το αυτή τη συσκευή, η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη, ταχύτατη βαλβίδα που ενσωματώνει, δημιουργεί μία αντίσταση στην εισπνοή, αυξάνοντας, έτσι την δύναμη και την αντοχή τω ν εισπνευστικών μυών.


Είναι ειδικά σχεδιασμένη να αλλάζει την αντίσταση δυναμικά κατά την διάρκεια της αναπνοής και αυτόματα να προσαρμόζεται σε κάθε συνεδρία, αναλόγως την πρόοδο που παρατηρείται στην μυϊκή ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών του χρήστη.


Τα αποτελέσματα των μετρήσεων εμφανίζονται στην οθόνη, επιτρέποντας έτσι την παρακολούθηση της εξέλιξης και της βελτίωσης της τεχνικής της εκγύμνασης (σωστή ενεργοποίηση διαφράγματος).


Με το POWERbreathe δεν γίνεται χρήση καμίας φαρμακευτικής ουσίας ή σκευάσματος, η εκγύμναση γίνεται με φυσικό τρόπο, χωρίς παρενέργειες στην υγεία του χρήστη.


Χαρακτηριστικά:

 • Τεχνολογία αυτο-προσαρμογής IMT - Προσαρμόζεται αυτόματα στις ανάγκες της εκγύμνασης
 • Προηγμένη εκγύμναση μεταβλητής αντίστασης - βελτιστοποιημένη για να ταιριάζει με το προφίλ δύναμης των αναπνευστικών σας μυών
 • Επιλογέας έντασης εκγύμνασης
 • Ταχύτατη βαλβίδα ρύθμισης αντίστασης


Αποτελέσματα:

 • Φορτίο τελευταίας εκγύμνασης (cmH2O)
 • Βελτίωση δύναμης αναπνευστικών μυών(%)
 • Σύστημα καθοδήγησης στην εκγύμναση, συμπεριλαμβανομένου ρυθμού αναπνοών
 • Επιστημονικά αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη, τεχνική εξάσκησης με όριο πίεσης
 • Αποσπώμενη βαλβίδα για εύκολο καθαρισμό
 • Εργονομικός σχεδιασμός επιστομίου, κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά
 • Εργονομική χειρολαβή